IBSG Journal Club Session 16 – Tháng Năm 2022

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

IBSG Journal Club xin mời quý độc giả tham gia session thứ 16 vào Chủ Nhật ngày 22.05.2022 theo thông tin dưới đây.

Người thuyết trình:

Mai Văn Hiếu: thạc sỹ, bác sỹ đa khoa, hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh.

Đặng Thị Băng Châu: thạc sỹ Y Sinh, hiện đang công tác tại Đại Học Y Dược Huế.

Người điều phối:
Hoàng Ngọc Tôn Nữ Nguyệt Minh (Julie): nghiên cứu sinh tiến sỹ, Đại Học Wisconsin-Madison, Hoa Kỳ.

Thời gian: 9:00 – 11:00 AM Chủ Nhật ngày 22.05.2022 giờ Việt Nam.

Bài báo: 
Venetoclax with azacitidine disrupts energy metabolism and targets leukemia stem cells in patients with acute myeloid leukemia

Link: https://www.nature.com/articles/s41591-018-0233-1

Fulltext: https://drive.google.com/file/d/1-V9qr4VKUkABzDeeFxRZ_miYqLvFBJlz/view?usp=sharing

Zoom: https://uwmadison.zoom.us/j/94207218131?pwd=MzdqSllxQ3FKRmRXbCsxb2tEdGVGZz09

Meeting ID: 942 0721 8131

Passcode: IBSGJC2022

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: