Định luật phân ly tính trạng của Mendel đã bị đánh gục bởi gene ích kỷ R2d2

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Nhiều năm qua, các nhà khoa học cảm nhận rằng định luật phân ly tính trạng (law of segregation) của Mendel không hoàn toàn đúng ở các loài động vật có vú. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có bằng chứng nào phục vụ giả thuyết đó. Cho đến nay, gene R2d2, còn được gọi là “gene ích kỷ,” được xem là viên đạn bạc mà các nhà khoa học tại UNC School of Medicine, Hoa Kỳ đã vừa mới tung ra trên tạp chí PLoS Genetics. 

R2d2 được khám phá khi các nhà khoa học đang phát triển Collaborative Cross (CC) và Diversity Outbred (DO), là 2 quần thể chuột thí nghiệm xuất nguồn từ việc lai giống giữa 8 dòng chuột đa dạng di truyền với nhau. Sử dụng kỹ thuật giải trình tự toàn bộ bộ gen (whole genome sequences) của các dòng chuột bố mẹ, họ khám phá ra rằng R2d2 chịu trách nhiệm trong việc tăng thêm nhiều bản sao của một trình tự gen ở tất cả các chuột cái có sự thúc đẩy giảm phân (meiotic drive). Khi xóa đi hầu hết các bản sao của R2d2 thì quy luật di truyền đúng trở lại. Điều này cung cấp một bằng chứng cho việc R2d2 gây ra những đột biến bất thường trên nhiễm sắc thể số 2.

Thúc đẩy giảm phân cá thể cái là một hiện tượng chưa được hiểu rõ ràng, trong đó khi một trứng được tạo ra và gen ích kỷ được phân chia vào trứng nhiều hơn 1/2 lần so với bình thường.

Bài báo: 

  1. R2d2 beats Mendel: Scientists find selfish gene that breaks long-held law of inheritance. Phys.org. February 11, 2015
  2. R2d2 is a genetically regulated meiotic drive system associated with a 4.3 Mb expansion on mouse chromosome 2. 

Xin mời Quý Độc Giả bỏ ra 2-5 phút để làm một khảo sát mức độ hài lòng về bài viết của IBSG tại đây. IBSG chân thành cảm ơn Quý Độc Giả!

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: