Công Cụ Mới Giúp Xác Định Các Đánh Dấu Bệnh Lý

Ngày 2.3.2015, hai nhà khoa học tại Đại Học California Los Angeles (UCLA), Qing Zhang và Xinshu Xiao, đã công bố một phương pháp mới trong việc xác định các đánh dấu di truyền (genetic markers), hứa hẹn một vai trò quan trọng trong việc xác định bệnh lý. Công trình được đăng tải trên tạp chí Nature Methods.

Phương pháp này tên là GIREMI (genome-independent identification of RNA editing by mutual information), phát âm là Gir-REMY, có thể giúp xác định các vị trí biên tập RNA (RNA editing sites), các đột biến di truyền, và các đa hình đơn nucleotide (single nucleotide polymorphisms – SNPs).

Bộ gen có chứa rất nhiều vị trí biên tập RNA. Mặc dù chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu sâu sắc về nó, các vị trí này đóng một vai trò không nhỏ trong bệnh lý, như ưng thư, tự kỷ (autism), Alzheimer, Parkinson, và vân vân.

Biên tập RNA không giống với đột biến. Đột biến là sự thay đổi xảy ra trong DNA. Ngược lại, biên tập RNA nghĩa là sự thay đổi 1 hay một vài nucleotide cần thiết trong việc tạo thành các protein khác nhau. Ví dụ, nếu trong DNA bạn có một nu A, thì trong RNA biên tập bạn thu được một nu G; đồng thời, DNA vẫn bình thường.

Chi tiết về phương pháp GIREMI độc giả có thể truy cập vào địa chỉ: https://www.ibp.ucla.edu/research/xiao/GIREMI.html

Hình: minh họa kỹ thuật GIREMI

Bài báo:

  1. Zhang, Q., & Xiao, X. (2015). Genome sequence-independent identification of RNA editing sites. Nature methods, 12(4), 347-350.
  2. Researchers devise new method to identify disease markers. Phys.org. March 3, 2015

Xin mời Quý Độc Giả bỏ ra 2-5 phút để làm một khảo sát mức độ hài lòng về bài viết của IBSG tại đây. IBSG chân thành cảm ơn Quý Độc Giả!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*