IBSG Seminar tháng 9-2016 tại TP Hồ Chí Minh

Diễn giả: TS. BS. Nguyễn Duy Sinh và TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Đức Thái, cố vấn khoa học Trung tâm Y Sinh học Phân Tử Đại học Y Dược Tp.HCM; TS. Nguyễn Thị Liên Thương, phó khoa Tài nguyên Môi trường, đã tham dự với vai trò khách mời. Ý […]