IBSG Seminar tháng 9-2016 tại Hà Nội

Ngày 25.9.2016 nhóm IBSG miền Bắc tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Liệu Pháp Tế Bào Gốc” hướng tới sự phối hợp y – sinh học hiện đại. Buổi hội thảo đã diễn ra tại nhà T1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội nhận được sự […]