IBSG Seminar tháng 7-2016

Vào 9 giờ sáng, ngày 16.7.2016, tại phòng hội thảo Đại Học Y Dược TP HCM, IBSG đã tổ chức thành công một buổi seminar với hai học giả, TS Lê Đình Phong và TS Trần Thị Thanh Thỏa. Ý Kiến Độc Giả: