IBSG Seminar tháng 10-2016 tại TP Hồ Chí Minh

Rate this ibsg-gallery IBSG Seminar tháng 10 năm 2016 với sự tham gia của TS Pham Minh Liêm. Hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Đồng Lâm Thanh Tùng. Ý Kiến Độc Giả: