IBSG Seminar tháng 10-2016 tại Đà Nẵng

Ngày 09 tháng Mười 2016, chương trình Seminar Tư Vấn Học Bổng DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) đã diễn ra rất tốt đẹp với sự quan tâm, sôi nổi tham gia, thảo luận của các khách tham dự tại Đại Học Duy Tân, TP Đà Nẵng với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, […]