60 suất học bổng PhD tại Viện IST Áo

 • Chi tiết bài viết
 • Bài viết liên quan

The Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) đang tuyển 60 sinh viên PhD, bắt đầu nhập học tháng Chín 2019, cho các ngành sau:

 1. Biology
 2. Computer Science
 3. Data Science & Scientific Computing
 4. Math
 5. Neuroscience
 6. Physics

Điều kiện ứng tuyển:

 • Cử nhân đại học hoặc thạc sỹ về ngành học liên quan đến ngành muốn làm PhD.
 • Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc nhưng không yêu cầu ứng viên phải có IELTS hay TOEFL.

Thông tin yêu cầu chuẩn bị khi nộp hồ sơ:

 • Curriculum vitae
 • Statement of purpose
 • Học bạ và bằng đại học/thạc sỹ: bảng gốc và bảng dịch tiếng Anh
 • Thông tin 3 người viết thư giới thiệu (referees)

Các tiêu chuẩn để chọn lựa ứng viên:

Ủy ban xét tuyển (admission committee) dựa trên các thông số sau để đánh giá ứng viên.

1. Tiềm năng khoa học:

 • Quá trình học tập ở bậc cử nhân: giáo dục đại cương và lấy các môn phù hợp với chuyên ngành.
 • Thư giới thiệu: được phép có một thư từ industry nhưng nếu cả ba thư từ academia là tốt nhất. Thư nêu bậc các phẩm chất sau của ứng viên: analytical capabilities, technical proficiency, ability to work independently and motivation/commitment.
 • Statement of purpose: cung cấp thông tin về kinh nghiệm quá khứ và động lực theo đuổi PhD nhằm trả lời các câu hỏi sau: đây có phải là chương trình phù hợp với bạn? chương trình đào tạo có hỗ trợ cho kế hoạch nghề nghiệp lâu dài của bạn không? và vân vân.
 • Các kỹ năng bổ trợ: các kỹ thuật đã học được thông qua internship, research project, hay các kỳ thi Olympiad.

2. Background:

 • Phẩm chất của chương trình cử nhân: trường bạn đã học xếp hạn cao ở trong nước là một lợi thế.
 • Các kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đã từng giao lưu quốc tế, kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức sinh viên.
 • Tính đa dạng: ví dụ như phụ nữ trong các ngành STEM hay sinh viên đổi sang chuyên ngành khác là những câu chuyện có thể có lợi cho bạn.

Ứng viên tạo tài khoản và nộp hồ sơ online tại đây: https://apply.app.ist.ac.at/users/login

Thời hạn:

 • Hạn chót nộp đơn là ngày 8 tháng Một 2019 theo giờ CET của Áo.
 • Hạn chót nộp thư giới thiệu là ngày 15 tháng Một 2019.

Để biết thêm chi tiết, độc giả xem tại đây.

Nguồn: Trần Lê Huy Vũ

Nguồn hình: IST Austria

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: