Học bổng Clarendon tại Đại Học Oxford

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Học bổng Claderon này trao mới 130 suất học bổng toàn phần hẳng năm cho những sinh viên tốt nghiệp đại học có thành tích học tập xuất sắc trên toàn thế giới, bao gồm khối ASEAN, có mong muốn học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại bất kỳ chuyên ngành nào tại Đại Học Oxford, UK. Tất cả các học bổng này bao gồm cả học phí, sinh hoạt phí toàn thời gian tại Oxford, ít nhất £14,777 trong năm học 2018-2019. Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 10 2019.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, đọc giả xem tại đây:

https://www.ox.ac.uk/clarendon/about/clarendon-scholarships?wssl=1

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Đình Song Thanh (tổng hợp)

Nguồn hình cover: University of Oxford

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: