Học bổng PhD Sinh Học Thực Vật tại University of Zurich

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan
Spread the love

Nhóm nghiên cứu của GS Cyril Zipfel, University of Zurich, Switzerland, đang tìm kiếm một sinh viên PhD cho chương trình đào tạo 4 năm về ngành Sinh Học Thực Vật (Plant Biology).

Ứng cử viên cần có bằng Master về ngành Sinh Học. Nếu có kinh nghiệm về hoá sinh protein và di truyền phân tử là một lợi thế, tuy nhiên không bắt buộc.

Ngôn ngữ đào tạo và làm việc tại lab là tiếng Anh.

Cách nộp đơn: 

Độc giả gởi email đến GS Zipfel tại địa chỉ cyril.zipfel@botinst.uzh.ch các thông tin sau:

  • Cover letter
  • Curriculum vitae
  • Description of research experience and motivation
  • Names of at least two academic references

Các giấy tờ này gộp chung thành một file trước khi gởi.

Để biết thêm chi tiết, độc giả có thể tham khảo website của lab tại đây và đây.

Hướng nghiên cứu: độc giả có thể xem các bài báo đã công bố của lab như:

  • Science (2014) 343:1509;
  • Nature Reviews Immunology (2016) 16:537;
  • Nature (2018) 561:248

Nguồn: Dr. Nguyễn Tấn Trung 

Nguồn hình cover: University of Zurich

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: