Học bổng MS/PhD ngành sinh thái học vi sinh tại Canada

 • Chi tiết bài viết
 • Bài viết liên quan

Nhóm nghiên cứu của Dr. Ed Topp, Department of Biology, University of Western Ontario, Canada, đang tìm kiếm một ứng cử viên cho học bổng toàn phần bậc đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ về chủ đề: Ecology of Antimicrobial Resistance in Agriculture.

Miêu tả về dự án:

Để tìm hiểu về vai trò của nông nghiệp trong việc thúc đẩy tính kháng kháng sinh, các sinh viên cao học được nhận sẽ tiến hành các thí nghiệm về động học của vi khuẩn kháng kháng sinh và trong hệ sinh thái nông nghiệp (agroecosystem). Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

 1. Dynamics of genes associated with antibiotic resistance following land application of manures or biosolids.
 2. Interactions of antibiotic drug residues with soil microorganisms.
 3. The fate in an animal model microbiome of antimicrobial resistance genes and associated genetic elements following ingestion of environmental samples.

Các kỹ thuật vi sinh, phân tử, và hóa sinh được sử dụng trong dự án bao gồm:

 • culture-dependent/independent techniques
 • antimicrobial susceptibility testing
 • nucleic acid extraction
 • quantitative-real time PCR

Sinh viên cao học sẽ làm thí nghiệm tại nông trại nghiên cứu của Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC). Sinh viên làm việc chính tại phòng thí nghiệm của Dr. Ed Topp và Dr. Michael Fruci tại AAFC Research Centre ở London, Ontario.

Điều kiện ứng tuyển:

 • Sinh viên ứng tuyển quan tâm đến kháng kháng sinh và sinh thái học vi sinh.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vi khuẩn học, sinh học phân tử (cloning, PCR, quantitative real-time PCR), và biết cách làm việc với động vật.
 • Có kiến thức và đam mê trong nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, và tương tác nhóm tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Ngày hết hạn: 19 tháng Bảy 2018

Cách nộp đơn:

Ứng viên quan tâm xin gởi các giấy tờ sau:

 1. Curriculum vitae
 2. Bản sao học bạ
 3. Một lá thư nêu rõ động lực muốn làm nghiên cứu lĩnh vực này, đam mê, và mục tiêu nghề nghiệp

về địa chỉ email của Dr. Ed Topp tại ed.topp@agr.gc.ca.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các giáo sư và ngành học, các bạn có thể truy cập vào các trang web sau đây:

 • https://www.researchgate.net/profile/Edward_Topp
 • https://www.researchgate.net/profile/Michael_Fruci
 • http://www.uwo.ca/biology/graduate/prospective/index.html

Nguồn hình cover: University of Western Ontario

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: