Học bổng cao học ngành NanoBioChemistry tại Đại Học Chung-Ang Hàn Quốc

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Giáo sư Tae Jung Park tại Đại Học Chung-Ang, Hàn Quốc đang tìm kiếm một sinh viên cho vị trí thạc sĩ hoặc tiến sĩ của kỳ học mùa Thu 2018.

Thông tin về giáo sư Park và NanoBioChemistry Lab có thể được tìm thấy tại:

Điều kiện:

  • Có nền tảng tốt về Hóa và Sinh
  • Kỹ năng giao tiếp tốt
  • Làm việc độc lập và nhóm
  • Khả năng ngoại ngữ tốt (nên có chứng chỉ IELTS)

Cách nộp đơn:

Các bạn gởi curriculum vitae về địa chỉ email của Phan Minh Tú: minhtu.yddn@gmail.com.

Nguồn tin: Thông tin học bổng giáo sư ở Hàn Quốc

Nguồn hình cover: YouTube

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: