Học bổng cao học ngành sinh học thực vật Đại Học Quốc Gia Chonnam Hàn Quốc

 • Chi tiết bài viết
 • Bài viết liên quan

Giáo sư Oh Eunkyoo, Department of Bioenergy Science and Technology, College of Agricultural and Life Science, Đại Học Quốc Gia Chonnam, Hàn Quốc, đang tìm kiếm 01 sinh viên tiến sĩ hoặc kết hợp thạc sĩ/tiến sĩ cho kỳ mùa Thu 2018 hoặc mùa Xuân 2019.

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Plant high temperature signaling pathway
 • Plant hormone signaling pathway
 • Plant peptide signaling pathway
 • Plant molecular/systems biology

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Oh quan tâm đến cách thức thực vật cảm nhận và đáp ứng với nhiệt độ cao ở cấp độ phân tử. Mục tiêu của nhóm là tìm hiểu về các lộ trình tín hiệu và các cơ chế phân tử cho các đáp ứng nhiệt độ cao của thực vật và ứng dụng kiến thức khoa học cơ bản để phat triển các thực vật vụ mùa chịu nhiệt (thermo-tolerant crop plants). Sinh viên sẽ làm các dự án nghiên cứu hệ thống/phân tử ở thực vật: basic molecular biology + plant biology + NGS(RNA-Seq and ChIP-Seq analysis.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về giáo sư Oh Eunkyoo và nhóm nghiên cứu tại địa chỉ website sau: http://bioenergy.zenda.co.kr/ and http://matins81.wix.com/plant.

Chi tiết về học bổng:

 • Sinh viên MS/PhD được trợ cấp trên 1,000,000 KRW / tháng.
 • Được hỗ trợ tham dự các hội nghị quốc tế chuyên ngành (thuyết trình miệng hoặc poster)
 • Tiền thưởng được phát dựa trên cấp độ SCI(E) của tạp chí công bố

Các yêu cầu đối với ứng viên:

 • Ứng viên chăm chỉ và có động lực cao và có kinh nghiệm về một số kỹ thuật trong sinh học phân tử (gene cloning, PCR, genetic analysis, western blot, plant transformation, and functional characterization).
 • GPA > 7.0
 • TOEIC ≥ 650 hoặc IELTS ≥ 5.5

Ứng viên quan tâm và cảm thấy thích hợp xin vui lòng gửi hồ sơ đến email nguyenthom078@gmail.comeoh@jnu.ac.kr. Trong thư, ứng viên đính kèm:

 1. Cover letter nêu rõ các chủ đề quan tâm
 2. Curriculum vitae
 3. Học bạ (transcript)
 4. Thư giới thiệu

Thông tin được đăng lên website IBSG dưới sự cho phép của Nguyễn Thơm.

Nguồn hình: Wikimedia Commons.

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: