Điểm sách: What is Life? (Erwin Schrödinger)

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan
Rate this post
Nhà vật lý thiên tài người Áo Erwin Schrödinger (1887-1961), giải Nobel Vật Lý năm 1933 cùng Paul Dirac về về những khám phá trong lý thuyết nguyên tử (atomic theory), là một trong số ít các nhà vật lý (có thể kể thêm Richard Feynman của Caltech) có ảnh hưởng to lớn đến khoa học bên ngoài vật lý. Bài này tôi muốn điểm qua cuốn sách ngắn những có ảnh hưởng sâu rộng đến nghành khoa học sự sống (Life Sciences) và những thiên tài đi tiên phong trong cách mạng sinh học phân tử như Francis Crick (trích Double Helix) hay J. Craig Venter. Cuốn sách viết lại từ một loại bài giảng đại chúng (public lectures) của ông trước đó một năm tại Đại Học Trinity ở Dublin, với một câu hỏi ba từ What is life? (“Sự Sống Là Gì?”). Cuốn sách có link PDF miễn phí, có thể là sách gối đầu đọc đi đọc lại không biết chán chán dường cho bất kỳ ai tò mò về giải mã sự sống và di truyền.
Hình ảnh bản gốc cuốn sách. Nguồn: Wikipedia
Bài giảng ở Dublin 1943
Schrödinger chuyển đến thủ đô Dublin ở Ireland (nước Anh) từ năm 1939 để chống lại chế độ Nazis ở nước Áo, ở đây ông giúp thành lập Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Dublin và bài giảng đại chúng của ông tháng 2 năm 1943 có tựa đề “What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell” (tạm dịch: Sự sống là gì? Tế bào sống từ cái nhìn vật lý) được JC Venter chọn là thời điểm mà ngành sinh học hiện đại (modern biological science) ra đời (trích Life at Speed of Light). Trước 400 khán giả, Schrödinger tập trung vào câu hỏi có lẽ là quan trọng bậc nhất thời đó “Làm sao giải thích các sự kiện xảy ra ở một thời gian và không gian nhất định trong một sinh vật sống bởi vật lý và hoá học?”.
Ảnh hưởng của “What is life”
Cuốn sách ngắn của Schrödinger có sức ảnh hưởng lớn đến khoa học thời đó (và có lẽ cả bây giờ) bởi sự đơn giản của nó, xuyên suốt cuốn sách là những giả thuyết và lập luật về tính di truyền (heredity) và câu hỏi làm sao các sinh vật sống tồn tại trên trái đất trật tự và theo đúng quy luật như vậy. Schrödinger đã dự đoán sự sống có lẽ tuân theo các định luật vật lý (chương 1, phần “The working of an organism requires exact physical laws”), và ông cho rằng nhiễm sắc thể (chromsome) phải chứa đựng một mật mã gì đó (chương 2: phần “The hereditary code-script”). Chịu ảnh hưởng bởi những câu hỏi và lập luận của Schrödinger, Francis Crick, người được coi là cha đẻ của ngành sinh học phân tử hiện tại, đã cùng James Watson suy nghĩ và khám phá ra cấu trúc xoắn kép của DNA. Cũng ảnh hưởng đó, JC Venter thừa nhận nó giúp ông đi sâu vào nghiên cứu hệ gene và sự sống nhân tạo.

Tiến sĩ Đinh Quang Huy

(Bài viết của Tiến sĩ Đinh Quang Huy được đăng lần đầu trên blog cá nhân của tác giả. Tác giả đồng ý cho phép IBSG đăng lại trên website của Nhóm)

Hình cover: Chân dung của Erwin Schrödinger trên tờ bạc 1000 schilling của nước Áo. Nguồn: Leftover Currency.

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: