Nơi chia sẻ về các kỹ thuật trong sinh học phân tử

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Sáng ngày 26/11 vừa qua, IBSG hân hạnh có được sự tham gia và chia sẻ kiến thức tại seminar tháng 11 bởi Thạc sĩ Nguyễn Thành Khôi, sáng lập và quản trị viên group “Sinh Học Phân Tử…bên Giảng Đường“.

Group “Sinh Học Phân Tử…bên Giảng Đường” là một nơi được lập ra nhằm giúp các bạn quan tâm hay chuyên sâu trong lĩnh vực Sinh Học Phân Tử tìm thấy những câu trả lời bên ngoài giảng đường.

Trong giới hạn thời gian của chương trình, Thạc sĩ Nguyễn Thành Khôi chỉ có thể chia sẻ được về 3 kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu khảo sát biểu hiện gen là:

1. Real-time RT-PCR
2. Digital PCR
3. Kỹ thuật đếm phân tử huỳnh quang

Vì có các thông tin và hình ảnh trong nội dung slide trình bày trong seminar chưa xuất bản nên chúng tôi không được phép gửi tới các bạn, các bạn quan tâm có thể xem các clip trình bày của Thạc sĩ Nguyễn Thành Khôi ở youtube kênh Sinh học Phân tử bên Giảng đường.

Và các thắc mắc thêm, các bạn có thể gửi mail tới Thạc sĩ Nguyễn Thành Khôi: khoics11@gmail.com

Tuệ An

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: