Học bổng MS/PhD ngành vi sinh tại Canada

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Dr. Jennifer Ronholm, Khoa Food Science và Agricultural Chemistry, Đại Học McGill, Canada, đang tìm kiếm nghiên cứu sinh sau đại học cho dự án “Interactions between Foodborne Pathogens and the Microbiome.”

Hỗ Trợ Tài Chính:

Applicants chosen for the position will be guaranteed stipend funding, but should be competitive for external funding opportunities and will be expected to apply for internal and external funding. Stipend value will be dependent on experience.

Điều Kiện Nộp Đơn:

Applicants should have at minimum a B.Sc. degree in microbiology or bioinformatics, and experience in basic microbiology, environmental microbiology/microbial ecology, and molecular biology. Experience in bacterial isolation, and DNA/RNA extraction techniques are essential. Bioinformatics experience is also preferred.

Cách Nộp Đơn:

Interested candidates should submit in a single PDF file to Jennifer.Ronholm@mcgill.ca

A cover letter explaining motivation and how you’ve acquired the necessary experience for the position

A complete curriculum vitae (CV)

A copy of undergraduate transcripts

Contact information for 2 references

Hạn chốt: March 31st, 2018, or until position is filled

Thông tin về Dr. Jennifer Ronholm có thể được tìm thấy ở đây

Để biết thêm chi tiết về các học bổng sau đại học, quý độc giả vui lòng liên hệ nhóm IBSG tại địa chỉ: admin@ibsgacademic.com

Nguồn: Dr. Đỗ Ngọc Duy

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: