Một cách tiếp cận mới và triển vọng về vaccine HIV

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

Thứ Tư 18.2.2015 tạp chí Nature đã đăng tải công trình của Michael Farzan và các cộng sự về một triển vọng mới trong nghiên cứu HIV.

Phương pháp mới này kích thích các tế bào cơ sản xuất các protein mà những protein này bằng cách nào đó đã tái tổ chức thành một dạng rất giống với kháng thể (antibody). Các protein này có cực đầu và cực đuôi, và chúng dùng phần đầu và đuôi để cùng lúc bám vào hai vị trí trên các gai của virus HIV. Những gai này là cấu trúc giúp HIV bám vào tế bào. Nếu các gai đều bị bám, chúng sẽ không thể giúp HIV bám vào tế bào nữa.

Hợp chất mới này đã thành công trong việc bảo vệ các chú khỉ thí nghiệm khỏi S.HIV, là dòng HIV được dùng trong phòng lab. Hợp chất này có triển vọng trở thành vaccine phòng bệnh HIV. Các nhà khoa học hy vọng sẽ chuyển sang nghiên cứu trên người sớm.

Công trình có sự hợp tác của các nhà khoa học từ National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Harvard, Princeton, Rockefeller University, the University of Southern California, the Pasteur Institute in France, và các nơi khác nữa.

Huy Vũ

Bài báo:

  1. Gardner, M. R., Kattenhorn, L. M., Kondur, H. R., von Schaewen, M., Dorfman, T., Chiang, J. J., … & Neale, E. S. (2015). AAV-expressed eCD4-Ig provides durable protection from multiple SHIV challenges. Nature.

Xin mời Quý Độc Giả bỏ ra 2-5 phút để làm một khảo sát mức độ hài lòng về bài viết của IBSG tại đây. IBSG chân thành cảm ơn Quý Độc Giả!

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: